bootstrap slider

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707872,- Kč.
 

 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO SPORTOVNÍ TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE USKUTEČNÍ 19. KVĚTNA 2021
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE ZDE
 
 PŘIHLÁŠKU DO VI.B TŘÍDY s rozšířenou výukou tělesné výchovy
pro školní rok 2021/2022 je možné podat do 14.5.2021!

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
 
 
Komentář k rozvrhům online výuky:
* Online hodiny budou zahájeny vždy v celou hodinu
(8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 …. );
* Lichý a sudý týden se počítá podle kalendáře;
* Vyučující jednotlivých předmětů mohou dle potřeby počet svých online hodin navýšit (informují žáky prostřednictvím Classroomu);
* Vedle online hodin probíhá distanční výuka i dalšími způsoby (zadávání pokynů, úkolů a dalších materiálů prostřednictvím Classroomu).
 
 
TĚLOCVIČNY otevřeny od 17.5.2021 za určitých pravidel.
 
SPORTOVNÍ AREÁL JE OTEVŘEN
při dodržení současných epidemiologických opatření.
 

 


Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz