bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Změny v provozu školy
od 18. listopadu 2020:
1) 18.11. nástup žáků 1. a 2. tříd do školy
2) obnovení provozu školní jídelny - obědy nejsou objednávány automaticky, objednávejte na www.strava.cz
3) individuální konzultace pro žáky 3. - 9. tříd
BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE
Výuka 3. - 9. ročníků bude pokračovat distančním způsobem dle "krizového" rozvrhu.
 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
ON-LINE ROZVRHY 3. - 5. ROČNÍK
ON-LINE ROZVRHY 2. STUPEŇ
Komentář k rozvrhům online výuky:
* Online hodiny budou zahájeny vždy v celou hodinu
(8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 …. );
* Lichý a sudý týden se počítá podle kalendáře;
* Vyučující jednotlivých předmětů mohou dle potřeby počet svých online hodin navýšit (informují žáky prostřednictvím Classroomu);
* Vedle online hodin probíhá distanční výuka i dalšími způsoby (zadávání pokynů, úkolů a dalších materiálů prostřednictvím Classroomu).

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707872,- Kč.
 

 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
ŠKOLNÍ ULICE
 
FZŠ CHODOVICKÁ POMÁHÁ

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
NOVÉ: OD 18.11. OPĚT VAŘÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA!
OBĚDY NEJSOU OBJEDNÁNY AUTOMATICKY, OBJEDNÁVEJTE NA www.strava.cz 
 
 
NOVÁ INFORMACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ:
Žáci 9. ročníků si mohou ve vrátnici školy vyzvednout
ATLAS ŠKOLSTVÍ (= přehled pražských středních škol)
18. a 19. listopadu od 13 do 14 hodin.
JINÝ TERMÍN SI DOMLUVTE S VÝCHOVNOU PORADKYNÍ!
 
 

Na základě usnesení vlády ze dne 21. října 2020 o přijetí krizového opatření je do odvolání SPORTOVNÍ AREÁL UZAVŘEN.

RŮZNÉ INFORMACE

POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 je ING. ZUZANA SOUČKOVÁ, tel. 602 316 292, e-mail: zuzana.souckova@equica.cz Informační memorandum

NA 2. VLNĚ DISTANČNÍ VÝUKY

1.B DUHA A SLUNÍČKO

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - 30. ZÁŘÍ 2020

TŘÍDA 6.A NA VÝSTAVĚ

UČÍME SE VENKU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

ŠKOLNÍ ULICE V PRAXI

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

 

 

Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz